Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste

 1. Rekisterin nimi
  Sports Car Club of Helsinki ry:n jäsenrekisteri
 2. Rekisterinpitäjä
  Nimi: Sports Car Club of Helsinki ry
  Verkkosivut: www.scch.fi
  Osoite: PL 45
  00421 HELSINKI
  Sähköposti: info@scch.fi
 3. Rekisteriasioista vastaava henkilö
  Nimi: Kristina Simola
  Puhelin: 045 1345 930
  Sähköposti: Kristina.Simola(at)scch.fi
 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / Rekisterin käyttötarkoitus
  Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Yhteys- ja jäsenyystietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten, sekä kerhotuotekauppaa ja tapahtumajärjestelyjä varten.Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa. Rekisterin sähköisessä käsittelyssä käytetään Microsoft OneDrive palvelua.
 5. Rekisterin tietosisältö
  Rekisteriin kerätään pakollisina tietoina yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot, eli jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka. Lisäksi voidaan kerätä esimerkiksi seuraavat tiedot:
  – Jäsenten yhteystiedot esim. kerhon jäseniinsä suuntamaa tiedotustoimintaa varten (postiosoite, puhelin ja sähköposti)
  – Jäsenyystiedot (jäsentyyppi, toimenkuva, jäsenyyden alkamisajankohta)
  – Jäsenmaksutiedot (laskutukset ja maksusuoritukset)
  – Lisätiedot (auton tiedot, lehtitilaustiedot, kerhotuotetilaukset yms.)
 6. Rekisterin tietolähteet
  Jäsenrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan jäsenen omalla ilmoituksella tai jäsenyyttä hakevan henkilön ilmoituksella jäsenhakemuslomakkeen kautta. Jäsen voi itse päivittää tietojaan rekisteriin ilmoittamalla asiasta yhdistyksen jäsenvastaavalle itsepalveluna sähköisen palvelukanavan (SccH:n www-sivut) kautta. Tämän lisäksi kerho voi päivittää rekisteritietoja (esim. osoitetietojen automaattinen päivitys) rekisterien päivityspalveluita tarjoavien yrityksen avulla (esim. Posti, ei käytössä).
 7. Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
  Tietoja ei luovuteta EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle.

  1. Tietojen käsittely sekä luovuttaminen kumppaneille ja 3. osapuolille
   Oikeus rekisterin tietoihin on vain jäsenasioiden hoitajalla ja yhdistyksen hallituksen jäsenillä. Tämän lisäksi jokainen yhdistyksen jäsen voi itsepalveluna käsitellä omia tietojaan kerhon jäsenilleen tarjoaman sähköisen palvelukanavan kautta pyytämällä jäsenasioiden hoitajaa tekemään muutoksia. Jäsenyyteen liittyviä asioita (kuten esim. Siipimutteri-lehden postitus) varten luovutetaan tarpeelliset tiedot ko. palvelua suorittavalle yritykselle tarvittavilta osin. Rekisteriin tallennettuja tietoja ei muutoin säännönmukaisesti luovuteta kolmansille osapuolille.
 8. Rekisterin suojauksen periaatteet
  1) Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Paperilla olevia tietoja ei saa säilyttää, vaan ne on tuhottava välittömästi tietosuojaa noudattaen heti käytön jälkeen. Tuhoaminen tapahtuu joko polttamalla tai toimittamalla paperilla olevat tiedot tietosuojajätteen mukana tuhottavaksi.
  2) Sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee valvotussa palvelinkeskuksessa käyttäjätunnuksin suojatulla palvelimella. Rekisterinpitäjä ja rekisteripalvelun tarjoaja huolehtivat tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan.
  3) Rekisterinpitäjä voi tehdä jäsenrekisteristä sähköisen varmuuskopion, joka sijaitsee valvotussa palvelinkeskuksessa käyttäjätunnuksin suojatulla palvelimella.
 9. Tarkastusoikeus
  Rekisteriin merkityllä kerhon jäsenellä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa sekä pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan virheelliset tietonsa. Tarkastusta on pyydettävä kirjallisesti tai sähköpostitse asianomaiselta rekisterinpitäjältä.
 10. Rekisteritietojen korjaaminen
  Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

Helsingissä 12.05.2022