Tietoa kerhosta

Valtakunnallinen kerhomme on perustettu Helsingissä vuonna 1975. Meillä on noin 300 jäsentä miltei kaikkialta Suomesta, Helsingistä Lappiin. Jäseniämme löytyy myös ulkomailta. Teemme yhteistyötä niin koti- kuin ulkomaisten merkkiautokerhojen kanssa.

Kerhon jäsenyyden ”edellytyksenä” on urheilu- tai GT-auton omistaminen, mutta jäseneksi voidaan hyväksyä myös muita urheiluautoilusta kiinnostuneita tai urheiluautoilussa muuten ansioituneita henkilöitä kerhon hallituksen päätöksellä. Kerhoon hyväksytään yrityksiä kannatusjäseneksi ja heidän kanssaan teemme yhteistyötä.

Kerho ylläpitää omaa Urheiluautolistaa maailmalla valmistetuista urheilu- ja GT-autoista. Tämän listan autot täyttävät jäsenyysedellytykset. Lisätietoa urheiluautoista ja kerhon jäsenyydestä löydät linkeistä Urheiluautolista ja Liity kerhoon.

Viikottaiset torstaitapaamiset, joita järjestetään ympäri vuoden, ovat kerhon toiminnan selkäranka. Kesäisin kokoonnumme Café Mellstenissä Espoossa ja talvikaudella Tammiston Teboililla Vantaalla. Siellä uusi jäsen voi helposti tutustua vakioporukkaan ja keskustella lähes mistä tahansa autoihin tai erityisesti urheiluautoihin liittyvästä asiasta. Kerholle tulee julkaisuja muista urheiluautokerhoista ja muita autoalan lehtiä. Autolehtiä ja kerhojulkaisuja voi lukea ja lainata viikkotapaamisissa.

Ulkopuolista asiantuntemusta hankitaan jäsenille kuukausittaisissa kerhoilloissa, joita järjestetään esimerkiksi autonmyyjien, autonvirityspajojen, autotarvikeyritysten, automuseoiden tai muiden yhteistyökumppanien tiloissa.

Järjestämme kuukausikokousten lisäksi erilaisia tapahtumia ja osallistumme muidenkin järjestämiin (urheilu-)autotapahtumiin. Moniin tällaisiin viikonloppuisiin ajo- ja kerhotapahtumiin järjestämme yhteislähtöjä, jolloin on mukava ajaa yhdessä ennalta suunniteltua reittiä kaikille sopivalla ajonopeudella. Tietoja kerhon tapahtumista jaetaan jäsenviestinnällä sekä löydät linkeistä Kerhon tapahtumakalenteri ja Tapahtumat.

Monet yhdistyksen jäsenistä toimivat aktiivisesti myös merkkikerhoissa. Jäsenistökään ei ole rajautunut kapeakatseisiin autofanaatikkoihin; löytyy myös sellaisia henkilöitä, joille urheiluauton omistaminen on arvo sinänsä ja sellaisia, jotka ovat voittaneet autokilpailuissa Suomen ja Euroopan mestaruuksia. Löytyy myös henkilöitä, joiden autotekninen tai –historiallinen tietämys yksinkertaisesti häikäisee ja sitten heitä, joista on vain mukava kuulua joukkoon, jota rento urheiluautohenki yhdistää.

Siipimutteri-lehti palvelee ja tiedottaa jäseniä kerhon asioista ja tapahtumista. Lehti ilmestyy 4-5 kertaa vuodessa. Tietoa lehdestä ja aiemmin ilmestyneiden lehtien numeroita löytyy linkistä Siipimutteri.

Teemme yhteistyötä yritysten kanssa, jotka toimivat urheiluautojen tai autoilun parissa. Jäsenillemme tarjotaan yhteistyökumppanien kautta erilaisia etuja mm. autonhuollossa, varaosissa, autokemikaaleissa, autopalveluissa, vakuutuksissa ja autojen talvisäilytyksessä.

Lähtökohtana jäsenyydelle on siis urheilu- tai gt-auton omistaminen, mutta myös muilla ansioilla voi liittyä jäseneksi. Tervetuloa tunnetusti asialliseen ja mukavaan kerhotoimintaamme!